BYGGESØKNAD

Å bygge bolig er et stort løft.
Det å kunne glede seg over resultatet i ettertid, vel vitende om at man har valgt riktig løsning og at den er gjennomført i solid håndverksmessig tradisjon, er en god forsikring og mange ergrelser spart.

Bistå eller utføre hele søknadsprosess om tillatelse til tiltak

Prosjektering i T1 kan tilbys etter nærmere avtale

Ansvarlig søker i T1 og T2

Andre tjenester ifm med søknadsprosess til kommune eller sektormyndigheter

Dispensasjonssøknad

Tegneriet As har både private og profesjonelle kunder som vi bistår med skissetegninger, byggemeldingstegninger og ofte arbeidstegninger for deres byggeprosjekt. Vi tegner boliger, hytter, anneks og garasjer, stort sett hva kunden ønsker. 
Har du bolig, bistår vi gjerne med forslag og tegninger for tilbygg, påbygg, ombygging og andre tiltak. 
Ofte kan vi bistå med søknad om tillatelse til tiltak og erklære ansvarsrett for SØK.

Når du som kunde er helt fornøyd med planløsning og eksteriør har du en unik mulighet til å ta tegningene ut i markedet for å innhente de beste priser og kvaliteter fra dine lokale håndverkerbedrifter uten styring eller binding fra sentrale aktører.